Ana Sayfa Hakkımızda

Hakkımızda

Etki Yatırımı Derneği, Türkiye’deki etki yatırımı ekosistemi içinde, ilgili politikaların oluşturulması ve uygulanması konusunda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Etki Yatırımı Derneği 13 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da Şafak Müderrisgil‘in liderliğinde kuruldu.

Derneğin Amacı

Etki Yatırımı Derneğinin amacı, etki yatırımı konusunda kamuoyu ile sektörleri bilinçlendirmek ve bir yatırım modeli olarak yayılmasını sağlamaktır.

Derneğin Hedefleri

Etki Yatırımı Derneğinin hedefleri,

  • Etki yatırımı kavramının ve modelinin tanıtılması ile diğer etki odaklı sürdürülebilir yatırım kavramlarından farkınının anlatılması,
  • Etki yatırımı ekosisteminin analizi ile oluşması beklenen sektör için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi,
  • Etki yatırımı ekosistemi içinde bulunan paydaşlarla işbirliği yapılması,
  • Etki ve etki yatırımı konusunda veritabanı, ölçümleme sistemi oluşturulması ve bilgi transfer sağlanması,
  • Etki yatırımı konusunda devlet kurumları ile işbirliği yaparak gerekli hukuki düzenleme ve teşvik sistemlerinin geliştirilmesi,
  • Etki yatırımı fonlarının kurulmasını sağlamak üzere finans kuruluşları ve bankalarla çalışmalar yürütülmesi.