Ana Sayfa Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Küresel ekonominin derin bir resesyona girmesini beklediğimiz COVID-19 sürecinde, devletlerin ve şirketlerin nasıl pozisyon alacaklarını düşünülürken artık daha yeşil, daha esnek, daha kapsayıcı çözümlerin fayda getireceğine inanılıyor. Dünyada etki yatırımı pazarı hızla büyümekte ve gelişmekte. 2019’dan bu yana %42 artışla 715 milyar dolar hacme ulaşan etki yatırımlarının önümüzdeki iki yıl içinde 2 trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Türkiye bu pazarda yerini ne zaman alacak? Devletin vermesi beklenen sağlık, eğitim, sosyal hizmetlerin arzında, altyapı projelerinin fonlanmasında etki yatırımı modelini kullanma fırsatını ne zaman yakalayacak? Biz ne yapabiliriz? İşte bu düşüncelerle kurduk Etki Yatırımı Derneği’ni.

Hedefimiz, etki yatırımı modelinin hem kamuoyunda hem de sektörler arasında anlaşılması ve yapılan yatırımlarda tercih edilir bir model olması. Hem özel sektörde, hem de kamu sektöründe uygulanabilen, kar getiren ve aynı zamanda ölçülebilir sosyal veya çevresel etki yaratan bu modelin bir yatırım enstrümanı olarak kullanılmasını öneriyoruz.

Etki yatırımı modelinin kabul görmesi için ortak bir iradenin ortaya konması, her kesimden, her disiplinden paydaşın bir araya geldiği bir ekosistemin oluşması ve işbirliğinin sağlanması, hatta bireyin dahi “etki” kavramını içselleştirmesi gerekiyor. Bu amaç etrafında disiplinlerarası, kapsayıcı ve etik değerlere saygılı yaklaşımımızla bu ekosistemde yerimizi almaya hazırız.

Birleşmiş Milletler’in 2030 yılına kadar tamamlanması öngörülen 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı‘nın tamamlanması sürecinde atılım yapabilmek, kalkınabilmek için önümüzde gerekli transformasyonu gerçekleştirmeye yetecek kadar, ancak daha fazla gecikilmeyecek kadar zaman var. Etki yatırımı için tam zamanı!

Şafak Müderrisgil