Etki Yatırımı

Etki YatırımıDerneği

Etki Yatırımı Derneği, Türkiye’de etki yatırımları ile ilgili politikaların oluşturulması ve uygulanması konusunda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.